Annen info

 

foreldremøte  

De Tillitsvalgte 2017/2018

 

 Oversikt over verv og komiteer for året 2017/2018

 Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps (2017/2018)

 

Styret:

Heidi Tovsrud Knutsen (Leder)

Lasse Bjørkhaug (Økonomi)

Elin Lintvedt (Informasjonsansvarlig)

Elin Foss Pedersen (Informasjonsansvarlig)

Marit Mork (Sekretær)

Fredrik Øyen (Marked/Sponsor)

Arrangementskomité:

Tove Steingrimsen

Vidar Nicolaisen

Inger Anne Søfting

Katinka Dahlberg

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

Instrumentforvaltere:

Fred Hemmingsen

Knut Erik Myren

Uniformsforvaltere:

Hege Svare

Kari Evandt

Anne Thorgersen

Ingunn Laupet

Loppemarkedsgruppe:

Gunnar Holm

Yvonne Lintvedt

Trine Sloreby

Sandra Lein

Markedsutvalg:

Thomas Bjørndal

Lotteriutvalg:

Marit Berdal

Pia Skjelstad

Valgkomiteen:

Gunn Drogset

Gudrun Moen

Hilde Moholt

Undervisningsleder:

Eldrid Ninive Andersen

Korpsledere:

Korpsleder HK: Gunn Helen Helleberg
Korpslederassistent HK: Hans Ivar Østensen
Korpslederassistent HK: Kari-Anne Tverborgvik
Korpsleder JK: Paul Francis Whitley
Korpslederassistent JK: Silvia Skårvik
Korpslederassistent JK: Thomas Bjørndal
Korpsledere Aspiranter: etableres ved oppstart