Annen info
 2aspiranter 2015  

JK - Skolekonserter, åpen dag 

 

Her er info om skolekonserter og åpen dag for JK 

 

Mandag 3. juni skal Juniorkorpset rundt på skolene for å reklamere for
Guttemusikken.

Frammøte: Kl. 08.30 på Gamlegrendåsen skole, i gymsal.
Avslutter: kl 12.45 på Raumyr skole. 

Antrekk: Jeg spiller…t-skjortene
Ta med: Instrument, notestativ og noteperm.
Mat: Ta med egen niste og drikke.


Vi skal spille for 2. og 3. trinn på Gamlegrendåsen, Madsebakken og Raumyr
(hit kommer også KIS)


Vi skal ha buss som kjører oss rundt, så det blir nesten som en liten korpstur!

NB! Husk lever vedlagt lapp om fritak fra skolen. Alle har fått på mail 


Tidsplan for konsertene:

kl. 0900: Gamlegrendåsen skole
kl. 1030: Madsebakken skole
kl. 1200: Raumyr skole (KIS kommer dit)

Ferdige: Vi er ferdige på Raumyr skole ca. kl. 1245, musikantene må hentes der.

 

________________________________

ÅPEN DAG (info til Juniorkorpset, se egen info for aspiranter og HK)


Onsdag 5. juni er det Åpen Dag i Guttemusikken  for potensielle nye aspiranter.

Konsert, instrumentprøving, marsjering med JK og info for foreldrene.

Juniorkorps: Frammøte vanlig tid kl. 1800.  

Antrekk: full uniform med hatt og hansker. Husk marsjutstyr.

 

Minikonsert med Asp og HK (JK er publikum)

Vi skal ut å marsjere sammen med de frammøtte ungene ca kl. 1900.