Annen info
 styrehammer  

Vedtekter, revidert 22. mars 2017

 

Kongsberg Guttemusikkorps ble stiftet 12.januar 1911, og Kongsberg Skolekorps ble stiftet 15.september 1976. 1.januar 1991 ble de to korpsene slått sammen til én forening. Her er korpsets vedtekter som vedtatt ved sammenslåingen og som har blitt revidert hvert år siden. Seneste revidering er fra 22. mars 2017. Den kan du lese her:

 KGMK Logo  

Refusjon for utgifter

 

Har du hatt utlegg som skal refunderes av korpset?

 

foreldremøte  

De Tillitsvalgte 2017/2018

 

 Oversikt over verv og komiteer for året 2017/2018

Foreldrevaktene møter kl. 17.30.
Før øvelse kl. 17.30 – 18.00:

  • Rydde fram stoler etter kart
  • Rydde fram trommeutstyr ved hjelp av trommemusikanter
  • En korpsleder er alltid til stede
  • Ta i mot beskjeder

 

Under øvelsen kl. 18.00 – 20.15:

  • Hjelpe til med praktiske ting
  • Holde oversikt i pausen og få musikantene tilbake på plass etter pausen

 

Etter øvelsen kl. 20.15:

  • Stable stoler og rydde de tilbake på plass
  • Rydde trommeutstyr sammen med trommemusikantene
  • Se at alle får med seg alt utstyr hjem

 

Passer ikke datoen, bytt med noen andre.

gutt3 liten  

Om Kongsberg Guttemusikkorps

 

Kongsberg Guttemusikkorps er ett av landets største barne- og ungdomskorps; med rundt 100 betalende medlemmer fordelt på tre korps – Hovedkorps, Juniorkorps og Aspirantkorps. Her kan du lese mer om hvordan bli medlem og hva vi gjør gjennom året i de ulike korpsene. Det står også litt om hvilken rolle foreldre har i guttemusikken.