Hovedkorpset
 elvelangsbilde  

Elvelangs 2019

 

 Kulturskolen og Kongsgårdmoen skolekorps ønsker å invitere Guttemusikanter med på årets elvelangs.

 

Kulturskolen og Kongsgårdmoen skolekorps er med på Elvelangs og de inviterer alle guttemusikanter som har lyst til å være med dem!
Se vedlagte invitasjon.
Opplegget vil være som i fjor og det skal spilles to låter fra Jazzworkshopen med Gumbo.
De som vil være med melder seg på direkte til Kulturskolen, jf. vedlagte invitasjon.