Juniorkorpset
DM2015 Asker   Dommerkommentarer fra distriktsmesterskap 2015
  Dette hadde dommerne å si om Juniorkorpsets innsats i Distriktsmesterkapet for skolekorps - øst som ble avholdt i Asker 15. mars 2015.

 

Pirate-Suite:

"Sats 1: Stødig og bra dynamikk i introen. Tydelig artikulasjon og god dynamisk oppbygging fra p i starten til avslutningen på satsen.

Sats 2: God balanse mellom komp og melodi. Veldig bra tempoøkning! Også her viser dere kjempefin kontroll på styrkegradene - imponerende!

Sats 3: Godt balansert mellom de ulike stemmene. Dette har dere øvd mye på! Fin avslutning i en overbevisende p

Sats 4: Korpset har en fin og god klang - bra samspill her. Og dere har flinke slagverkere som holder skuta på rett kurs!

Generelt: Tusen takk for en fin konsert. Dere spiller bra sammen og leverer solid. Det er presist og stødig. Det høres godt at dere har øvd på dynamikk - men fortsett å øve på å spille sterkt! Da blir dere enda bedre pirater. Lykke til videre."