Juniorkorpset
 foreldre  

Kontakt JK sommertur

 

Kontaktpersoner dersom det er behov for det i Juniorkorpset mens vi er på tur. 

 

Etter vedtatt beredskapsplan er det følgende personer som er kontaktpersoner på turen til Kristiansand denne helgen. 

På turen er det 

Kriseleder: Ingunn Våer mobil 932 61 579

Neste kriseleder: Paul W 980 88 149

 

Hjemme er det 

Beredskapsleder: Tone Lyngdal 977 52 953 

assisterende: Iris Skjolde Hemriksen 45 66 119 29