Annen info
 KGMK Logo  

Oppdatering Sommertur 2020

 

 

 74Logo  

VI avlyser frem til etter påske!

 

Guttemusikken følger retningslinjene som er satt i skrivende stund.

 

Hei alle medlemmer og foresatte i Kongsberg Guttemusikkorps

Styret i Kongsberg Guttemusikk har i dag fått følgende melding fra Norges musikkorpsforbund:

«Koronaviruset har til nå utviklet seg ulikt i landet vårt.

Nå er det klart at viruset sprer seg ukontrollert, og Korona nå erklært som en pandemi av WHO.

For å kunne ta vårt samfunnsansvar, og bidra - alt vi kan - til å begrense spredningen av korona, anbefaler vi derfor NMFs medlemskorps å følge rådet:

Alle korps- og drillaktiviteter avlyses - i første omgang frem til etter påske - 14. april.

Rådet omfatter både konserter, øvelser, gruppeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter.

Men husk:

God egenøving er også både kjekt og bra - husk også å se dirigent/instruktør som en viktig ressurs!

Beste helsing

Karl Ole Midtbø

Generalsekretær»

 Kongsberg Guttemusikkorps stiller seg bak dette og avlyser derfor alle øvelser, sosiale aktiviteter og konserter før påske. Vi ser på og diskuterer andre løsninger for årsmøtet. Vi kommer tilbake med mer informasjon angående dette.   

Vi oppfordrer alle til å øve hjemme på marsjer og annet konsertstoff, slik at vi er klare når aktiviteten kan tas opp igjen.

 Mvh,

Tone S. Lyngdal

 Styreleder

   

 

 

 Konsert20

 

 

samarbeidsamarbeid

Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps 2019-2020

 

Styret:

Tone Skottun Lyngdal (Leder)

Skaiste Jakubyniene (Økonomi)

Lene Torpengen Vangby (Informasjonsansvarlig)

Katinka Dahlberg (Sekretær/Administrasjon)

Håvard Fossbakken (Marked/Sponsor)

 

Arrangementskomité:

Vidar Nicolaisen

Anne-Berit Jordet

Inger Anne Søfting

Tove Steingrimsen

 

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

 

Instrumentforvaltere:

Knut Erik Myren

Sonja Tørlen

 

Uniformsforvaltere:

Bettina Zahl Jenssen

Kari Evandt

Anne Thorgersen

Ingun Laupet

 

Loppemarkedsgruppe:

Sandra Lein

Ole-Jacob Bjerke

Unni Engebretsen & Herbjørn Skogen

Lasse Bjørkhaug

 

Lotteriutvalg:

Pia Skjelstad

Camilla Solsvik

 

Valgkomiteen:

Marit Mork

Karianne B Kili

Roger Laug

 

Undervisningsleder:

Håkan Salomonsson

 
Korpsledere:

Korpsleder HK: Elin Foss pedersen 
Korpslederassistent HK: Arne Bjørnevik
Korpslederassistent HK: Stine K.W. Thorsdalen

Korpsleder JK: Paul Francis Whitley
Korpslederassistent JK: Joakim Helmeriksen
Korpslederassistent JK: Ingun Våer

Korpsleder AK: Erik Flesseberg