Annen info

samarbeidsamarbeid

Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps 2019-2020

 

Styret:

Christian Meum (Leder)

Iris Skjolde Helmeriksen (Økonomi)

Lene Torpengen Vangby (Informasjonsansvarlig)

Katinka Dahlberg (Sekretær/Administrasjon)

Håvard Fossbakken (Marked/Sponsor)

 

Arrangementskomité:

Vidar Nicolaisen

Anne-Berit Jordet

Inger Anne Søfting

Tove Steingrimsen

 

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

 

Instrumentforvaltere:

Tone Skottun Lyngdal/ Øystein Skottun Lyngdal

Are Bergåker

 

Uniformsforvaltere:

Bettina Zahl Jenssen

Kari Evandt

Anne Thorgersen

Ingun Laupet

 

Loppemarkedsgruppe:

Sandra Lein

Ole-Jacob Bjerke

Unni Engebretsen & Herbjørn Skogen

Lasse Bjørkhaug

 

Lotteriutvalg:

Kjell Corneliussen

Anette w. Sørfang

 

Valgkomiteen:

Marit Mork

Karianne B Kili

Roger Laug

 

Undervisningsleder:

Håkan Salomonsson

 
Korpsledere:

Korpsleder HK: Elin Foss pedersen 
Korpslederassistent HK: Arne Bjørnevik
Korpslederassistent HK: Stine K.W. Thorsdalen

Korpsleder JK: Paul Francis Whitley
Korpslederassistent JK: Joakim Helmeriksen
Korpslederassistent JK: Ingunn Våer

Korpsleder AK: Erik Flesseberg

 

aarshjul lite   

Årshjul for Kongsberg Guttemusikkorps

 

Årshjulet viser hovedaktiviteter måned for måned

 Medaljer  

Statutter for Kongsberg Guttemusikkorps

 

Aktivitetsmerker, avgangsutmerkelser, hederstegn og æresmedlemskap

 styrehammer  

Vedtekter, revidert 22. mars 2017

 

Kongsberg Guttemusikkorps ble stiftet 12.januar 1911, og Kongsberg Skolekorps ble stiftet 15.september 1976. 1.januar 1991 ble de to korpsene slått sammen til én forening. Her er korpsets vedtekter som vedtatt ved sammenslåingen og som har blitt revidert hvert år siden. Seneste revidering er fra 22. mars 2017. Den kan du lese her: