Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps
styrehammer  

Oppdaterte Vedtekter 2018

 

Kongsberg Guttemusikkorps ble stiftet 12.januar 1911, og Kongsberg Skolekorps ble stiftet 15.september 1976. 1.januar 1991 ble de to korpsene slått sammen til én forening. Her er korpsets vedtekter som vedtatt ved sammenslåingen og som har blitt revidert siden. Seneste revidering er fra 7. mars 2018. Den kan du lese her:

 

vedtekter