De tillitsvalgte

samarbeidsamarbeid

Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps 2019-2020

 

Styret:

Tone Skottun Lyngdal (Leder)

Skaiste Jakubyniene (Økonomi)

Lene Torpengen Vangby (Informasjonsansvarlig)

Katinka Dahlberg (Sekretær/Administrasjon)

Håvard Fossbakken (Marked/Sponsor)

 

Arrangementskomité:

Vidar Nicolaisen

Anne-Berit Jordet

Inger Anne Søfting

Tove Steingrimsen

 

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

 

Instrumentforvaltere:

Knut Erik Myren

Sonja Tørlen

 

Uniformsforvaltere:

Bettina Zahl Jenssen

Kari Evandt

Anne Thorgersen

Ingun Laupet

 

Loppemarkedsgruppe:

Sandra Lein

Ole-Jacob Bjerke

Unni Engebretsen & Herbjørn Skogen

Lasse Bjørkhaug

 

Lotteriutvalg:

Pia Skjelstad

Camilla Solsvik

 

Valgkomiteen:

Marit Mork

Karianne B Kili

Roger Laug

 

Undervisningsleder:

Håkan Salomonsson

 
Korpsledere:

Korpsleder HK: Elin Foss pedersen 
Korpslederassistent HK: Arne Bjørnevik
Korpslederassistent HK: Stine K.W. Thorsdalen

Korpsleder JK: Paul Francis Whitley
Korpslederassistent JK: Joakim Helmeriksen
Korpslederassistent JK: Ingun Våer

Korpsleder AK: Erik Flesseberg